رمان من پس از تو پارت 12

بدون دیدگاه
  ایلار ⭐ (1سال پیش ) 🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕 بعد از مهمونی اون روز دوباره کلاس هام روال قبلی خودش رو پیش گرفت   وقتی که وارد اموزشگاه شدم و سلام کردم…

رمان من پس از تو پارت 11

1 دیدگاه
ایلار ⭐ یکم با گوشی ور رفتم که بعد از دقایقی منشی بهم گفت برم داخل وارد اتاق شدم که اقای پلنگ صورتی روی میزش نشسته بود ارتین : سلام…

رمان من پس از تو پارت 10

1 دیدگاه
اسمان⭐ زنگ در خونه اش را زدم در باز شد و بدون اینکه بفهمم یکی دهنم با یک دستمال گرفت کشیدم توی خونه و دیگه چیزی نفهمیدم حتی نتونستم جیغ…

رمان من پس از تو پارت 9

1 دیدگاه
ایلار⭐ شنبه در حالی که توی راه اموزشگاه بودم گوشیم زنگ خورد منشی مطب پلنگ صورتی بود منشی : سلام خانم رحیمی اقای تهرانی گفتن بهتون بگم امروز وقت مشاوره…

رمان من پس از تو پارت 8

4 دیدگاه
ایلار ⭐️ _الو ایلار چرا دیر کردی کجایی بیا خونه دیگه _پریسا من تقریبا ۱ساعت دیگه خونم برام مشکلی پیش اومده اومدم خونه بهت رنگ میزنم بعد از تموم شدن…

رمان من پس از تو پارت 7

1 دیدگاه
  داستان از طرف ارتین ادامه داده میشه …………. خوشحال بودم که تونستم لبخند به لبش بیارم وقتی که بلند شد و رفت همش میترسیدم حالش بد بشه ولی به…

رمان من پس از تو پارت 6

4 دیدگاه
با صدای زنگ گوشی بیدار شدم سریع از جام بلند شدم که حاضر بشم سریع به سمت دستشویی رفتم بعد از کارهای مربوطه سریع اومدم بیرون کیفم برداشتم توش لباس…

رمان من پس از تو پارت5

1 دیدگاه
فلش بک به گذشته ( ۱ سال پیش ) 🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕 روز اول بود که میرفتم برای تدریس گیتار قرار بود از این به بعد منم دانش اموز های خودم داشته…

رمان من پس از تو پارت 4

1 دیدگاه
نشستم روی یکی از صندلی های نزدیکم گوشیم دستم گرفتم تا وقت بگذره وارد اینستاگرام شدم پریسا یک عکس از خودش و امید توی کافی شاپ بودن منتشر کرده بود…

رمان من پس از تو پارت3

1 دیدگاه
اقای رضا پور هر ۳ تا خونه را نشونم داد ولی عجیب خونه اولی به دلم افتاده بود دلباز بود قشنگ .. بعد از اینکه با اسمان و پری مشورت…

رمان من پس از تو پارت 2

1 دیدگاه
سریع صبحانه ام خوردم پریا رو بقل کردم خداحافظی کردم سوار ماشینم شدم به سمت اموزشگاه رفتم طبق معمول به همه سلام کردم به سمت اتاقم رفتم به ساعت نگاه…

رمان من پس از تو پارت 1

4 دیدگاه
تقدیم به : مادر عزیزم که همیشه مایه ارامش من هست ……………………………………………………. به اینه نگاه کردم باورم نمی شد این من بودم برام سخت بود باور کنم این دختر توی…