رمان خانم معلم پارت ۱۰۲ 4.5 (21)

۶ دیدگاه
    #پارت_۴۲۱ #فصل_۳     پسرک شیرین زبونم. شبیه خودم حرف میزد،وقتی که میخورد زمین و بوسش میکردم تا دیگه گریه نکنه.   دلم یه بچه مثل ماهو می‌خواست.…

رمان خانم معلم پارت 99 4.5 (19)

۱ دیدگاه
خانوم معلم: #پارت_۴۰۶ #فصل_۲     #هرمزخان   اون شب،شب عجیب و سنگینی بود. سیگار جدیدی  رو با  اتیش سیگار قبلی روشن و ریه هام رو پر از دود غلیظش…

رمان خانم معلم پارت 98 4 (24)

۳ دیدگاه
  #خانوم_معلم #پارت_۴۰۲ #فصل_۳           حالا که با سند و مدرک وجودش ثابت شده بود حس خوبی توی قلبم موج میزد. من داشتم مادر میشد. یه…

رمان خانم معلم پارت 97 3.7 (20)

۲ دیدگاه
  خانوم معلم:   #پارت_۳۹۸ #فصل_۳       حرف طلا یعنی اینکه حق دخالت یا برخورد بدی نداری،یعنی هرمز خان حواسش به همه چیز هست. جوری به دادم رسیده…

رمان خانم معلم پارت 96 3.9 (19)

۲ دیدگاه
خانوم معلم:   #پارت_۳۹۳ #فصل_۳         مینا دندون قروچه ای کرد و وحشیانه بهم خیره شده،شبیه یه دوئل به نظر میرسید . هر دو برای کشتن رقیب…