رمان طالع ترنج پارت ۷۷ 4.5 (17)

۲ دیدگاه
          نه نباید حرفی از لیدیا می‌زد، نگفتن این قضیه بهتر از گفتنش بود. حالا که تکلیف خودش را می‌دانست بهتر بود از لیدیا حرفی نزند.…

رمان طالع ترنج پارت ۷۵ 3.8 (21)

۲ دیدگاه
            – گفته؟ دقیقا وقتی که بقیه هم از ماجرا باخبر شدن منم فهمیدم! می‌دونی این کارشون یعنی چی؟ یعنی من از صدتا غریبه‌ غریبه‌ترم…