رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت 150 4.5 (60)

۱ دیدگاه
    🖤#PART_751       همون جا از خوندن بقیه ایمیل دست برداشتم و زل زدم به رویین. خوابِ خواب بود. من قرار بودم برای دوری ازش برنامه ریی…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت 149 4.2 (72)

۲ دیدگاه
  ◄●● HΣΔLΣƦ ●●►: 🎆HEALER 🖤#PART_751       همون جا از خوندن بقیه ایمیل دست برداشتم و زل زدم به رویین. خوابِ خواب بود. من قرار بودم برای دوری…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت148 4.5 (87)

بدون دیدگاه
◄●● HΣΔLΣƦ ●●►: 🎆HEALER 🖤#PART_743 برگه رو برداشت و نتای اون قسمتو پاک کرد و گفت: – کار تمیز تحویل بده دلیار! این واقعا به کل قطعه نمیخوره…. ببین باید…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت 147 4.4 (77)

۲ دیدگاه
◄●● HΣΔLΣƦ ●●►: 🎆HEALER 🖤#PART_737 به انی فهمیدم ایستادن احمقانه ترین راه ممکنه. از خونه خودم می ترسیدم، فقط میخواستم برسم به کلبه رویین. تو فاصله خیلی کمی، حدود پونصد…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت ۱۴۶ 4.4 (78)

۱ دیدگاه
  به چشمای متحیر فکور لبخند افتخار آمیزی زدم و چشمامو بستم و خودمو سپردم دست دستای رویین! انگار داشتم راجع به بچم به بقیه پز می دادم. انگار داشتم…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت ۱۴۵ 4.6 (71)

۳ دیدگاه
  نمی تونستم الان برم ببینم چه خبره. ولی شیش دونگ حواسم موقع جور کردن وسایل پذیرایی و قهوه درست کردن پیش فکور و رویین بود! فکور با حرص گاهی…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت ۱۴۳ 4.5 (86)

۱ دیدگاه
  آره من حاج فکورو دعوت کرده بودم خونم. برای این که بیاد و ببینه رویین چطوری پیانو می زنه! بیاد و ببینه رویین بدون نقاب چقدر درخشان و زیبایست.…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت 142 4.5 (79)

۱ دیدگاه
  رویین پرید وسط حرفم و گفت:   – مخ مافوقمو نخور دل آ! بیا این درو باز کن.   مخفیانه به فکور که مات و مبهوت بهم نگاه می…
رمان هیلیر

رمان هیلیر پارت ۱۳۸ 4.5 (87)

۳ دیدگاه
      – عاشق موهاتم! اصلا نمیتونم با موی کوتاه تصورت کنم. هیچ وقت کوتاهشون نکن، میدونی منظورم اینه که مثل بقیه… خیلی خاصه موهات! ابهتتو دوبرابر کرده! خندید…