رمان غبار الماس پارت ۱ 4.1 (44)

۷ دیدگاه
  ***خلاصه***   سال ها پیش دل به نگاه های محجوب مردانه اش دادم! من عاشق مردانگی اش شدم، غیرتش، حمایت هایش، دنیایم در آغوشش خلاصه شد و همه چیزم…