رمان سروناز پارت پنجم 3.8 (13)

۲ دیدگاه
*** فورا آلارم گوشیمو خاموش کردم تا مزاحم دیگران نشه و از جا بلند شدم، روی همون تیشرت ساده سفیدم که روش نوشته های انگلیسی قرمز و آبی داشت یه…

رمان سروناز پارت سوم 4.4 (9)

۲ دیدگاه
دسمال توی جعبه غذام رو در آوردم و گوشه میز خودمو میز اونو تمیز کردم… چند لحظه بعد قامت سارا از ته کابین با سرو صورت خیس، دقیقا عین موش…

رمان سروناز پارت دوم 4.5 (8)

۱ دیدگاه
*** چمدونم رو گذاشتم جلوی در منتظر سارا موندم.. دقیقا همون لحظه نگار با جیغ و داد و خوشحالی از راه پله اومد پایین و حتی یه ثانیه هم مجال…

رمان سروناز پارت اول 4.2 (11)

۴ دیدگاه
بـــه نــام خــدا🕊 رمان سروناز🌻 نوشته: میم.مقدم 🦋 ژانر: عاشقانه🌱   “نازنین” داشتم لباسام رو جمع میکردم‌ که نگار بدون در زدن اومد توی اتاقم… عصبی گفتم : چند بار…