رمان پرستش پارت آخر 3.8 (15)

۴ دیدگاه
پریناز به سمتم اومد _وااای زنداداش چه جیگری شدی بیچاره داداشم _وای توروخدا زنداداش نگو دوست ندارم خواست چیزی بگه که ارایشگر ورود پدرامو اعلام کرد.. زود شنل مو پوشیدم…

رمان پرستش پارت 3 4.4 (9)

بدون دیدگاه
دودل بودم و بالاخره قبول کردم اراد زیر لب گفت _چه عجب روی شکم درازکشیدم مانتومو بالا داد _اوه اوه پرستش چیکار کردی _وااای جای دید زدن اون بی صاحبو…

رمان پرستش پارت 2 3.8 (11)

بدون دیدگاه
درحالیکه تو صورتم خیره بود و ارام ارام دستشو به سمت صورتم میاورد گفت _دیدی رام شد؟؟ دستشو لای موهامو کرد سرمو به عقب کشیدم پوزخندی زد.. _کاریت ندارم…نترس خوشگلممم…

رمان پرستش پارت 1 3.9 (17)

۱ دیدگاه
رمان پرستش نوشته پرنیان خجسته حال فرود آی ای عزیزدل که من ازنقش غیر تو/ سرای دیده بااشک ندامت شستشو کردم/ صفایی بود دیشب باخیالت خلوت ما را/ ولی من…