رمان یادم تو را فراموش پارت آخر

2 دیدگاه
-مسیح ؟؟ -جانم عزیزم … -متاسفم … آرام خندید … -دوستت دارم محیا … دوستت دارم … -نمیخواستم بترسونمت … دستِ خودم نبود… -همه چیز درست میشه خوشگلم … -بازم…