من سیندرلا نیستم پارت 42

الاغ لند(رویای آرام) پارت۷

8 دیدگاه
همونجوری که قرار گذاشتیم خیلی آروم و بی سر و صدا از خونه بیرون زدیم خیلی بهمون خوش گذشت واسه ناهارم بیرون موندیم بعد از خوردن ناهار رفتیم بازار تا…
من سیندرلا نیستم پارت 42

الاغ لند(رویای آرام)پارت۶

بدون دیدگاه
کله خونه رو با داد و هوارامون گذاشته بودیم رو سرمون موهاشو توی چنگم گرفته بودم میکشیدم اونم فقط جیغ میزد لیلا به زور منو ازش جدا کرد هردومون نفس…
رمان پسرخاله پارت 81

الاغ لند(رویای آرام) پارت ۵

2 دیدگاه
اه لعنتی چرا من خوابم نمیبره ساعت ۳نصف شبه من مث گاو هنو بیدارم خوبه امروز کلن پشت فرمون بودم و الان باید عین خر خروپوف کنمااا فکر و خیالای…
رمان هلما و استاد ب تمام معنا پارت 47

الاغ لند(رویای آرام)پارت ۴

2 دیدگاه
سر جام خشکم زد اون چطور تونست به من توهین کنه اون پسره ی روانی چطور تونست از خشم نفسم کند میزد برگشتم سمتش و با چشمای به خون نشسته…
رمان هلما و استاد ب تمام معنا پارت 39

الاغ لند (رویای آرام)پارت ۳

5 دیدگاه
  دیگه کم کم داشتم حالت تهوع میگرفتم فقط خدا خدا میکردم یه رستورانی چیزی پیدا کنم زود نگه دارم بعد پنج دقیقه یه رستوران بین راهی دیدم که به…
رمان خان پارت 89

الاغ لند(رویای آرام)پارت دو

1 دیدگاه
از اتاقم بیرون زدم و به سمت مامان که توی اتاق پشتی بود رفتم من: مامان کجایی؟ صداش که انگار از ته چاه بلند میشد گفت: – اینجام مامان طرفش…
رمان پسرخاله پارت 58

الاغ لند(رویای آرام)پارت یک

8 دیدگاه
 نویسنده: zahra_p پارت:1 به نام هستی بخش عالم آن را که جفا جوست نمی باید خواست سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست مارا ز تو غیر از توتمنایی…