سرنوشت تلخ دریا♥️پارت پنجم 3.2 (5)

۵ دیدگاه
پارت پنجم باید هر جوری که شده بود پولو جور میکردم رسیدم خونه… انگشتر مامانو برداشتمو چهار ساعت بعدش رفتم طلا فروشی که ببینم چقدر میشه همینطور که داشت وزنش…