رمان مربای پرتقال پارت 152 4.3 (62)

بدون دیدگاه
راحله کمی بعد با صدایی خشمگین می‌غرد: – خجالت نمی‌کشی تو؟ آرش وا رفته نگاهش می‌کند. هرچه بیشتر می‌گذرد بیشتر نمی‌فهمد دارد چه اتفاقی می‌افتد! راحله بیش از پیش به…

رمان مربای پرتقال پارت 149 4.4 (70)

بدون دیدگاه
      الان وقتش نبود! نمی‌توانست ریسک کند. سوگند تمام آرامش از دست رفته‌اش بود. سوگند نیمه‌ی گمشده‌اش بود. چطور می‌توانست روی داشتنش ریسک کند؟ سوگند با دیدن اخم…

رمان مربای پرتقال پارت 144 4.3 (76)

۱ دیدگاه
  سوگل انگشت اشاره‌اش را روی لب های سوگند می‌گذارد. با اخم ظریفی نگاهش را می‌کند.   – هیس. اصلا این حرفا حتی به زبون آوردنش هم اشتباهه. انقدر که…