رمان دیوونه های با نمک

رمان دیوونه های با نمک پارت ۱۷

1 دیدگاه
من رنگ قرمز الین آبی تقریبا اونو سه بار انداخته بودم بیرون اون هم منو دوباره انداخته بود بیرون اما خر شانس بود به ثانیه ای نکشیده شیش میاورد و…
رمان دیوونه های با نمک

رمان دیوونه های با نمک پارت ۱۳

2 دیدگاه
بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده : سیده ستاره قاسمی رمان دیوونه های با نمک پارت۱۳ عه این همون دختره است که آرتین گیره سرشو بهش داد البته با اکیپشون اومده…

رمان دیوونه های با نمک پارت ۱۱

4 دیدگاه
بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده : سیده ستاره قاسمی رمان دیوونه های با نمک پارت ۱۱   ماهان(رفیق آرتین) داخل خونه نشسته بودم سرم داخل موبایل بود که صدای اف…
رمان دیوونه های با نمک

رمان دیوونه های با نمک پارت ۸

1 دیدگاه
بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده : سیده ستاره قاسمی رمان دیوونه های با نمک پارت ۸   رفتم حمام و بعد از حمام هم لباسامو پوشیدم و مدل مو خیلی…
رمان دیوونه های با نمک

رمان دیوونه های با نمک پارت ۷

1 دیدگاه
بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده : سیده ستاره قاسمی رمان دیوونه های با نمک پارت ۷   منم بدون صدا رفتم بیرون از اتاقش راه اتاق خودمو در پیش گرفتم…