رمان گلامور پارت ۲۵ 3.9 (22)

۳ دیدگاه
  چمدان و وسایلم را به داخل کمد برمیگردانم و به سمت تخت می روم.     دراز میکشم …آلارم تلفنم را برای هشت صبح تنظیم میکنم و چشمانم را…

رمان گلامور پارت ۲۰ 4.2 (6)

۵ دیدگاه
    پلک میبندم ..باز میکنم …غلت میزنم …هی از این پهلو به آن پهلو میشوم تا بالاخره صدایش در می آید   – چرا انقدر وول میخوری کمند؟  …