رمان به شیرینی مرگ پارت 54 4.8 (4)

۷ دیدگاه
  *کیارش* صدای ترمز وحشتناکش داخل حیاط پیچید بدون اینکه ماشین را خاموش کند از آن بیرون پرید و به سمت عمارت دوید تا با چشمان خودش نمی دید باورش…