رمان مادیان وحشی پارت 7 4.3 (10)

۲ دیدگاه
💙مهراب💙 Mehrab +افرین پسر خوب! بنیتا نگا کن چقد قشنگ چهار نعل میره پشت چشمی نازک کرد و گفت ــ اگه شما مردشین ، بیاین مسابقه سری تکون دادم و…

رمان سادیسمیک 3.8 (9)

۶ دیدگاه
میثاق سیاوش رستا ناموسن رستا😐💔😂😂😂😂 بنیتا امیر ارسلان   امیدوارم کسیو از قلم ننداخته باشم ، البته آرادو رکسانا رو نذاشتم دیگح..! اگه نظری چیزی هس تو سایت بگین کح…

رمان سادیسمیک پارت 30 4.6 (17)

۷ دیدگاه
برگشتم طرفش ، پارچه مشکی رنگی به چشماش بست و رفت وسط خیابون ــ میای یا با اون اتوبوس برم جهنم؟ بهت زده و با دهن باز داشتم نگاش میکردم…

رمان سادیمیک پارت 29 4.7 (15)

۱ دیدگاه
🏷میثاق +هوم؟ چی میخوای ارزو؟ ــ این همه مدت برا تو و بقیه نقش بازی کردم دیگه خستم کردی ، نه یه ذره اهمیت نه … نه هیچی! من میرم…

رمان سادیسمیک پارت 28 4.1 (16)

۹ دیدگاه
اینجاس… خونه لعنتیشون اینحاس با عجله رفتن بالا و من مات و مبهوت هنوز زل زده بودم به ماشین سیاه رنگی که جلوی خونه پارک شده بود … عصبی خندیدم…

رمان سادیسمیک پارت 27 4.2 (17)

۴ دیدگاه
انقد خورده بودم که داشتم میترکیدم آخ آرومی گفتم و گوشی جدیدمو برداشتم ، سیمکارت جدیدمو انداختم روش و داشتم شماره ها رو وارد میکردم که اون یکی گوشی زنگ…

رمان سادیسمیک پارت 26 4.4 (16)

۷ دیدگاه
بلافاصله یه پیام دیگه فرستاد … “کوری چشم بدخواهاش” بلاکش کردم و گوشیمو انداختم اون طرف … مشغول دیدن بقیه فیلم شدم … با صحنه ترسناکی که یهویی پخش شد…

رمان سادیسمیک پارت 25 4.6 (18)

لباسامو با یه لباس راحتی طرح یونیکورن عوض کردم من دارم دوباره مادر میشم … نمیخوام این لذتو از خودم بگیرم استرسا رو دور میریزم ، غمامو دور میریزم ……

رمان سادیسمیک پارت 24 4.3 (17)

۱۶ دیدگاه
🏷رستا گوشیم زنگ خورد … شماره نسرین بود ، صدام گرفته بود و نمیخواستم جواب بدم … رد تماس زدم ولی بعد چند دیقه پیام برام اومد “شاهدخت دیشب فوت…

رمان سادیسمیک پارت 23 4.5 (20)

۴ دیدگاه
🏷رستا یکم ذوق کردن بد نبود مگه نه؟ لباس باید براش بخرم ، سیسمونی خوشگل وختی بهش شیر میدم ، دستامو لای موهاش فرو میبرم و شونه میکنم غرق تو…

رمان سادیسمیک پارت 22 4.9 (9)

۲ دیدگاه
با بیرون رفتنم سرم گیج رفت و افتادم تو آغوش گرم خاله ماهور و در جواب لحن نگرانش که میگفت ــ رستا رستا مرگ خاله چشاتو وا کن وا کن…

رمان سادیسمیک پارت 21 4.6 (16)

۴ دیدگاه
#پارت_21 نگاهش رنگ عوض کرد ، به غم تبدیل شد و قطره های اشکش رو گونش فرود اومدن … ــ معذرت میخوام … میثاق بود ، میثاق و معذرت خواهی؟!……

رمان سادیسمیک پارت 20 4.6 (18)

۶ دیدگاه
کنارش رو تخت دراز کشیدم و پلکام روهم افتاد … 🏷رستا ✨صبح روز بعد✨ الان دو ماهی میشه پریود نشدم … سر گیجه دارم ، خستگی دارم ، استرس دارم……

رمان سادیسمیک پارت 19 4.3 (17)

۴ دیدگاه
#پارت_19 🏷رستا الان 3 ماه شده که تو عمارتشم … تو اتاقش بودم و به چهره غرق خوابش زل زدم امشبم مثل بقیه شبا ، تختشو گرم کردم و حالا…

رمان سادیسمیک پارت 18 4.3 (21)

۲ دیدگاه
🤍رستا🤍 پا تند کردم سمت در خروجی ، وختی بازش کردم یه طرف صورتم سوخت… سوزش عجیب و آشنایی بود … سرمو بالا گرفتم و با چشمای سرخ و به…