رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت90 4.4 (14)

۶ دیدگاه
پاییزه خزون  #پارت162 پانزدهم -تیر ماه-۱۴۰۱ از ساحل فاصله گرفتم و صندلامو  پوشیدم و آروم آروم به سمته ساحل حرکت کردم سمته هتل بودم که صدای گوشیم توجهمو جلب کرد …

پاییزه خزون پارت 89 4 (3)

۱ دیدگاه
پاییزه خزون  -اهااا باشه پس خیلی زحمت  کشیدی ساحل جان ایشالا جبران کنیم ،   لبخندی زدم و گفتم  -آدم با خواهر برادرش این حرفارو نداره  پاکت پول و روبه…

پاییزه خزون پارت 88 4.3 (6)

۸ دیدگاه
پاییزه خزون  آرمین  دست دور گردن یه دختر انداخته  بودش انگار تو یه جمع بودن که همشون زدن زیر خنده ‌ ، احساس کردم تیکه های ذغال داغو  رو قلبم…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 87 4 (6)

۳ دیدگاه
پاییزه خزون  میدونستم مخاطب کیه !!!! ولی دلم نمیخواست دوباره حماقت کنم  ….ولی کی دیدی تو بازی مغزو دل ، دل موفق بشه  دستمو از پیشونیم برداشتمو گوشیو از کنار…

پاییزه خزون پارت 86 4.7 (6)

بدون دیدگاه
پاییزه خزون   تلو تلو دست به دیوار گرفتم و رفتم سمته دستشویی ، دروباز کردم رو روشویی ،هر چی که بود و نبود تو معدمو خالی کردم  احساس می‌کنم…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 85 4.7 (3)

۲ دیدگاه
پاییزه خزون  تو ماشین آهنگ چرا تو جنگی از شادمهر پخش شد ،  اطرافمون پره مه بود معلوم بود هوا خیلی سرده ، صدای شادمهر  و شمال و مه جاده…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 84 5 (6)

بدون دیدگاه
پاییزه خزون  از بیمارستان که زدیم بیرون هوا نم نم بارون میزد ، شاید  نوازش بارون تن ضعیفمو خوب کنه ، شاید نوازشش رو صورتم دلتنگیامو کم کنه ،شاید بارون…

پاییزه خزون پارت 83 4 (11)

۳ دیدگاه
پاییزه خزون  دوس نداشتم برم تو ولی چقدر باید فرار کنم ازشون ، بالاخره آدم خسته میشه دیگ ، کفشامو ددر آوردمو دلمو به دریا زدمو رفتم تو ، هر…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 82 4.2 (6)

۳ دیدگاه
پاییزه خزون یاده آخرین باری که اومدم لب دریا افتادم ، پاهام تو گچ بود ، حال روحیم افتضاح بود ، چقدر خورد شدن غرورم دردناک بود ،حتی دردناک تر…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 81 4 (6)

۱ دیدگاه
پاییزه خزون  با جدیت به امیر خیره شدمو گفتم   _چیکار کنم امیر ،نمیتونم کسیو جز ساحل تو خونم تصور کنم ،بیتارو نمیخوام …. چنگی به موهام زدم گفتم  …

پاییزه خزون پارت 81 4.4 (5)

بدون دیدگاه
با جدیت به امیر خیره شدمو گفتم   _چیکار کنم امیر ،نمیتونم کسیو جز ساحل تو خونم تصور کنم ،بیتارو نمیخوام …. چنگی به موهام زدم گفتم   _راه حل…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت ۸۰ 4.2 (9)

۲ دیدگاه
، بعضی اوقات این خونه و تنهاییاش برام خفقان آور میشه ، دوست دارم بوی ساحل بپیچه تو این خونه  دوس دارم اون صدای قشنگش لابه لای این دیوار و…
رمان پاییزه خزون

پاییزه خزون پارت 79 3.8 (9)

۱ دیدگاه
پاییزه خزون  حلیمم ریختم تو یه قابلمه و درشو بستم تا سرد نشه ،  کله پاچه هارم ریختم تو قابلمه و درشو گذاشتم و گذاشتمشون رو گاز رو شعله کم…

پاییزه خزون پارت 78 4.2 (5)

بدون دیدگاه
پاییزه خزون  _میدونی دغدغه منی که تا پارسال یواشکی عروسک بازی میکردم چیه؟؟؟؟ یه قطره اشک رو‌صورتم ریخت پر بغض گفتم  _دغدغدم شده دلتنگی ، دلتنگی عزیزام که سره سفره…

پاییزه خزون پارت 77 3.5 (6)

بدون دیدگاه
  دوستان شرمنده یه مدت نبودم انشاالله از این به بعد پارت ها مثل دفعه قبل شارژ میشن دوستون دارم خیلی زیاد👈🏼🧡👉🏼   پاییزه خزون   به خاطره همینم متعجب…